top of page

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

BETAALVOORWAARDEN

Gesloten WebShops/WorkShops: Er geldt een minimumtarief voor 10 deelnemers per workshop/webshop (‘Minimum Daily Charge’), tenzij andere voorwaarden zijn overeengekomen. Betalingen van facturen zijn uiterlijk 30 dagen na de trainingsdatum volledig verschuldigd en kunnen worden betaald via BACS, cheque of internationale bankoverschrijving. BTW tegen het huidige tarief zal worden toegevoegd aan alle facturen voor trainingsdiensten die in Nederland worden geleverd.
 

Open WebShops: Betaling dient dertig (30) dagen vooruit te gebeuren.
 

Onbetaalde facturen: Indien facturen onbetaald blijven, behoudt Priority Management zich het recht voor om rente in rekening te brengen over het uitstaande saldo tegen een tarief van 1,5% per maand (of een deel van de maand) totdat de rekening is vereffend.

GELDIGHEID

De prijzen die in rekening worden gebracht zijn de prijzen die gelden op de datum van verzending of levering, tenzij er op dat moment een geldige schriftelijke offerte aan de klant van kracht is, in welk geval de opgegeven prijs van toepassing is. Aanbiedingen/offertes blijven 60 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op volledige betaling binnen 30 dagen na de trainingsdatum. Geen enkele prijs heeft een geldigheidsduur van meer dan 12 maanden na datum offerte/offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

INKOOPORDERS

Inkooporders, of gelijkwaardige orderbevestigingen, moeten door de Klant worden afgegeven voordat gereserveerde data door Priority Management kunnen worden bevestigd.

VIRTUELE LEERGIDSEN

Virtuele leergidsen zijn voor sommige programma's online beschikbaar voor gebruik gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum en kunnen op aanvraag worden verlengd bij het plaatselijke Priority Management-kantoor. Inschrijvingen kunnen niet minder dan drie werkdagen voor de trainingsdatum worden geannuleerd, tenzij met Priority Management. De Virtual Learning Guides zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Priority Management International. Deze mogen in geen enkele vorm aan iemand anders worden uitgedeeld. De link, Gebruikersnamen en Wachtwoorden zijn voor het exclusieve gebruik van elke afgevaardigde - het doorsturen van de link naar iemand anders is een schending van de overeenkomst en voorwaarden. Bij constatering van oneigenlijk gebruik wordt de link ingetrokken.

TRAININGSKAMERS

Voor in-company trainingen is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van adequate faciliteiten. Priority Management neemt geen verantwoordelijkheid voor problemen die voortkomen uit ontoereikende faciliteiten, procedures of beschikbaarheid.

BETROUWBAARHEID

Priority Management kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies, al dan niet gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van hun producten of de levering van hun diensten.

ANNULERING VAN TRAININGSBOEKINGEN

In het geval dat de Klant een trainingsevenement moet annuleren of uitstellen en de Klant niet in staat is om Priority Management minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de datum schriftelijk op de hoogte te stellen, dan is 50% van de Minimum Dagelijkse Kosten verschuldigd. Als er minder dan zeven (7) dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving wordt gedaan, is de volledige minimale dagelijkse vergoeding verschuldigd. Als een opzegtermijn van meer dan dertig (30) dagen wordt gegeven en workshopmateriaal namens de klant is besteld in een andere taal dan het Engels, of met enige aanpassing die specifiek is voor de klant, dan wordt 25% van de minimale dagelijkse kosten in rekening gebracht. verschuldigd, ongeacht de datum van opzegging. Eventuele niet-restitueerbare reis- of hotelkosten die in opdracht van de opdrachtgever zijn geboekt, zullen eveneens aan de opdrachtgever worden doorberekend.

INDIVIDUELE VERVOLG COACHING SESSIES

Bij sommige opleidingen zijn individuele online vervolgcoachingsessies inbegrepen in de opleidingsprijs, ervan uitgaande dat er minimaal vijf (5) coachings per dag per Priority Management Coach kunnen worden geregeld. Als de coachings aan de bureaus van de deelnemers plaatsvinden, moeten de vijf (5) coachings in dezelfde of aangrenzende gebouwen plaatsvinden. Zodra er voor een klant coachingdata zijn afgesproken, kunnen individuele coachingtijden alleen worden verplaatst naar andere data als er een Priority Management Coach beschikbaar is.

Priority Management kan niet garanderen dat er alternatieve coachingtijden worden geregeld als een deelnemer zijn geboekte coachingtijden annuleert.

OPNAME VAN ONLINE WEBSHOPS

Opnames van online webshops worden alleen gebruikt voor trainingsdoeleinden en altijd geanonimiseerd. vanwege Priority Management International IP en licentieredenen is het ten strengste verboden om op te nemen en/of te filmen door deelnemers. Kopieën van interne opnamen en dia's zijn ook niet beschikbaar voor externe distributie.

bottom of page